Zárd ki, hogy kizárd...

Lockout - Tagout rendszer teljes kiépítése

Lockout - Tagout (LOTO)


A munkahelyeken jelenlévő energiák szabályozása.

Energia mentesítés, kizárás, kitáblázás. (LOCKOUT-TAGOUT)

A nulla energiaállapot elérése.
 

A módszer az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzésre, illetve a munkakörülmények javítására, a munkabalesetek csökkentését célzó műszaki megelőzés gyakorlati hasznosítására irányuló munkabiztonsági eljárás, melynek célja a munkavégzés közben előforduló veszélyek és ártalmak minimalizálása, a (súlyos) sérülések előfordulási kockázatának jelentős csökkentése.

A nulla energiaállapot elérése Magyarországon szabványban, jogszabályban előírt követelmény
(MSZ EN ISO 12100:2011 6.3.5.4. „Intézkedések a leválasztásra és az energia levezetésére”; MSZ EN 1037:1995+A1:2008 Gépek biztonsága. A váratlan indítás megelőzése), de nincs kidolgozott módszere. Hazánkban először társaságunk foglalta egységes szerkezetbe a Lockout-Tagout rendszer kiépítésének és az eljárás bevezetésének módszerét 1999-ben.

A technológiai fejlődés bonyolult gépeket és berendezéseket eredményez, ezért olyan előírásokra és eljárásokra van szükség, melyek - ezek betartása mellet - képesek garantálni a munkavállaló biztonságát a munkavégzés során.

A gépek, berendezések és technológia rendszerek működtetésére szolgáló energiafajták az emberre károsító hatást fejthetnek ki, ha az ember a munkavégzés során bekerül a géphez tartozó veszélyes térbe. A veszélyes térbe való belépés, tartózkodás és munkavégzés leggyakrabban; a gépek beállítása, szerszámcsere, javítás, hibaelhárítás, ellenőrzés, tervszerű karbantartás, tisztítás, gondozás, beszorult alkatrész/munkadarab eltávolítása, stb. (továbbiakban: karbantartás) során merül fel. Az említett tevékenységek közben sok súlyos sérüléssel járó baleset következett már be, amely hátrányos következményekkel járt a sérült és családja, valamint a munkáltató számára.

Ezek a tevékenységek azonban a sérülés kockázata nélkül is elvégezhetőek az energialezárási és mentesítési (LOTO) szabályok ismerete és betartása mellett.

Az energialezárási és mentesítési program bevezetése alapvető előrelépést jelenthet e célkitűzések elérése terén. Ehhez meghatározza a nulla energiaállapot elérésének módszerét és részletes követelményeit, gyakorlati lépéseit, és biztosítja a gépek veszélymentes karbantartásához szükséges energiaforrások leválasztását, ellenőrzését, valamint azok egyértelmű jelölését.

Mind az országos, mind a nemzetközi statisztikai adatok azt mutatják, hogy a súlyos balesetek többsége nem a „normál üzemszerű” működtetés során, hanem a karbantartási tevékenységek közben történik.

 A kidolgozandó módszer részletezi és meghatározza:

-     A nulla energiaállapothoz kapcsolódó fogalmakat és értelmezésüket;

-     A feladat ellátásával kapcsolatos akadályozó tényezőket (személyes, szervezeti és környezeti akadályokat), azok ellenőrzését és megelőzésük előkészítését;

-     Az energiaszabályozással kapcsolatos munkáltatói és munkavállalói jogokat, feladatokat és felelősségeket;

-     A nulla energiaállapot elérését megelőző előkészítő és ellenőrző lépéseket;

-     A különböző energia fajták veszélyeit, az elsődleges energiák leválasztásának és lezárásának, valamint a másodlagos (tárolt) energiák szabályozásának, felszabadításának, disszipálásának végrehajtását;

-     Az energia ellátás helyreállításának és az újbóli üzembe helyezésnek a követelményeit;

-     A lezárással és kitáblázással kapcsolatos létesítési (tervezési, gyártási, üzembe helyezési) követelményeket;

-     Az energia leválasztó és lezáró eszközökre valamint a segédeszközökre vonatkozó követelményeket;

-     A szervezési és személyi feltételeket, és a feladat végrehajtásában érintettek oktatási kérdéseit;

-     Felülvizsgálati és ellenőrzési követelményeket.


Az energialezárási- és mentesítési előírások betartásával minimálisra csökkenthető a munkavállalók baleseti kockázata, a berendezések károsodása.
A módszer nem csak telepített üzemekben, illetve állandó munkahelyeken, hanem ideiglenes és/vagy változó munkahelyeken (pld.: építőipari kivitelezési munkaterületeken) is hatékonyan alkalmazható, továbbá védelmet biztosít külső cégek (alvállalkozók) dolgozói számára is.

Társaságunk profiljába tartozik a gépek energia lezárásának és mentesítésének felmérése, a rendszer megtervezése és teljes kivitelezése, meglévő rendszerek felülvizsgálata. (LOCKOUT-TAGOUT)

E feladat teljes végrehajtását az amerikai szabványnak megfelelõen [OSHA Szabályzatok (Szabvány - 29 CFR) Szabvány száma: 1910.147 Szabvány címe: Veszélyes energia szabályozás (lezárás/kitáblázás)] végezzük. A módszer minden tekintetben kielégíti a magyar munkavédelmi követelményeket.